Opłaty

Opłata za udział w zajęciach Medycznego Uniwersytetu Dziecięcego wynosi 90 zł za semestr.

W trosce o uczestników MUD, warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w zajęciach jest dokonanie opłaty za ubezpieczenie w kwocie: 30zł.

Udział w zajęciach dodatkowych:
DynamoLab (dla grupy 7-9 lat), 3D (dla grupy 10-12 lat), to koszt 40zł.

Skontaktuj się z nami!

Elżbieta Kuryś

+48 508 403 197
mud@fumed.pl
pl. gen. J. Hallera 1,90-647 Łódź

© Fundacja dla Uniwersytet Medyczny w Łodzi - wszystkie prawa zastrzeżone