Tematyka zajęć

Genetyka dla Małego Detektywa (7-9 lat)

W trakcie zajęć prowadzonych przez Studenckie Koło Naukowe Genetyki Klinicznej
i Laboratoryjnej słuchacze Medycznego Uniwersytetu Dziecięcego dowiedzą się co sprawia, iż różnimy się ze sobą kolorem włosów czy oczu, znajdą odpowiedź na pytanie: dlaczego Kasia ma piegi, a Ania dołeczki.  Mali studenci będą mieli okazję zbudować model DNA, a także samodzielnie przeprowadzić ekstrakcję DNA z owoców. Porównując własne odciski palców odciśnięte za pomocą pasty daktyloskopowej, dzieci dowiedzą się jakie w praktyce zastosowanie posiada genetyka.

W Świecie Bakterii (7-9l at)

Na zajęciach przygotowanych przez Łódzkie Towarzystwo Medycyny Laboratoryjnej, mali studenci przeprowadzą osąd nad bakteriami. Zapoznają się z różnorodnością świata bakterii, oglądając je pod mikroskopem i usłyszą o nieznanym im dotąd miejscach występowania bohaterów zajęć. Z pomocą płytek Petriego dzieci policzą bakterie ze swoich własnych dłoni i porównają ich ilość przed i po umyciu rąk.

Mały Stomatolog (7-9 lat i 10-12 lat)

Towarzystwo Młoda Stomatologia zabierze studentów MUD do sali fantomowej aby mogli wcielić się w rolę Stomatologa! Na początku zajęć dzieci dowiedzą się co robić aby u dentysty pojawiać się tylko na wizytach profilaktycznych, a następnie przejdą do profesjonalnie wyposażonych sal fantomowych. Pod czujnym okiem prowadzących, dzieci będą mogły przekonać się jak funkcjonują podstawowe narzędzia pracy lekarza stomatologa, do czego dokładnie służą, a nawet samodzielnie przetestować ich działanie.

Mały Ratownik (7-9 lat i 10-12 lat)

Studenckie Koło Symulacji Medycznych przygotowało dla studentów MUD szereg zadań, dzięki którym dowiedzą się jak udzielać pierwszej pomocy. Na upozorowanym miejscu wypadku udzielą pomocy fantomowi, opatrzą upozorowane rany i uszkodzenia ciała. Mali studenci będą mieli również okazję zobaczyć na czym polega działanie Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego
i obejrzeć pokaz symulacji medycznej.

W Świecie Receptur (7-9 lat i 10-12 lat)

Studenckie Koło Naukowe Kosmetologii zapozna studentów MUD z odmierzonym i odważonym światem kosmetologii. Mali studenci dowiedzą się po co nam tak właściwie kosmetyki, z czego są robione i jak wygląda proces ich produkcji. Będą mieli okazję samodzielnie odmierzać i odważać szereg składników, tak aby wytworzyć dwa różne kosmetyki, które oczywiście zabiorą ze sobą do domu.

Anatomia na Start! (7-9 lat i 10-12 lat)

Zajęcia prowadzone przez członków Stowarzyszenia IFMSA to zajęcia, podczas których mali studenci poznają się „od środka”. Dzięki modelom anatomicznym będą mieli okazję zobaczyć jak duża jest wątroba, dlaczego lewe płuco ma mniej płatów niż prawe, a także gdzie tak właściwie żołądek ma dno.

Zajęcia z cyklu DynamoLab (7-9 lat)

Podczas dwóch spotkań studenci MUD będą mieli okazję zwiedzić i dokładnie wypróbować nowoczesny sprzęt znajdujący się w Uczelnianym Laboratorium Ruchu i Wydolności Fizycznej Człowieka DynamoLab.

Na pierwszych zajęciach zostanie przeprowadzony pokaz pomiaru siły mięśniowej, który wyłoni największego siłacza i siłaczkę w grupie. Następnie mai studenci będą mogli wziąć udział w badaniu równowagi podczas chodu na bieżni i stworzyć „motyla równowagi”.

Drugie zajęcia w DynamoLab będą skupiały się wokół wydolności organizmu. Mali studenci zapoznają się z podstawami badań wydolnościowych na rowerze i bieżni. Prowadzący zaprezentują proces wykonywania badania spirometrycznego, a także zaproszą chętnych studentów MUD do odbycia takiego badania.

Co się kryje w kropli krwi? (10-12 lat)

Na zajęciach przygotowanych przez Łódzkie Towarzystwo Medycyny Laboratoryjnej, mali studenci dowiedzą się jakie funkcje pełni krew, co kryje się pod hasłem hematologia, a także jak wyglądają w powiększeniu poszczególne komórki krwi. Prowadzący pokażą studentom MUD jak wykonuje się rozmaz krwi, a następnie mali studenci będą mogli samodzielnie wykonać preparat z mieszanki barwników i obejrzeć go pod mikroskopem.

Izolacja DNA z owoców (10-12 lat)

Podczas zajęć poprowadzonych przez Studenckie Koło Naukowe Genetyki i Medycyny Molekularnej Młodzi Studenci zapoznają się z teorią komórkową, dowiedzą czym jest DNA i jaką pełni funkcję. Pod okiem prowadzących krok po kroku samodzielnie przeprowadzą proces izolacji DNA z owoców, dzięki któremu dowiedzą się jak wygląda to całe DNA, którym poświęcone jest spotkanie.

Zajęcia z cyklu 3D (10-12 lat)

W trakcie cyklu czterech zajęć przygotowanych przez Studenckie Koło Naukowe Prototypowania 3D mali studenci będą mieli okazję stworzyć od podstaw własny model wydrukowany za pomocą techniki 3D. Będą mieli okazję stworzyć prototyp długopisem 3D, a następnie stworzyć własny projekt w dedykowanym do tego programie. Podczas zajęć dowiedzą się jak wygląda praca drukarki 3D i będą mogli obserwować jak drukują się ich projekty. Z ostatnich zajęć każdy student MUD zabierze do domu swój własny stworzony od podstaw model.

Skontaktuj się z nami!

Elżbieta Kuryś

+48 508 403 197
mud@fumed.pl
pl. gen. J. Hallera 1,90-647 Łódź

© Fundacja dla Uniwersytet Medyczny w Łodzi - wszystkie prawa zastrzeżone