Witamy na stronie!

MEDYCZNY UNIWERSYTET

DZIECIĘCY

Czym jest MUD?

Medyczny Uniwersytet Dziecięcy to przedsięwzięcie, które ma stwarzać możliwość zdobywania wiedzy, poszerzania horyzontów intelektualnych, rozwijania pasji, w tym chęci do nauki dzieciom z Łodzi i regionu.

Chcielibyśmy zachęcić młodych ludzi (dzieci w wieku 7 – 12 lat) do: odkrywania i rozwijania swoich zainteresowań oraz pasji naukowych, poszukiwania odpowiedzi na nurtujące pytania a także do zapoznawania się z modelem nauki obowiązującym na wyższej uczelni medycznej.

Kto i Jak może zostać studentem?

WIEK 7-12

Studentem MUD może zostać każde dziecko w wieku 7-12 lat, którego opiekun prawny wypełni formularz rejestracyjny oraz po uzyskaniu informacji o przyjęciu, dokona opłaty za zajęcia i ubezpieczenie.

Rejestracja on-line rozpocznie się 12.02 od godziny 10:00 i potrwa do wyczerpania limitu miejsc.  Wypełnienie formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu MUD.

KOLEJNOŚĆ PRZYJĘĆ

Ilość miejsc na MUD jest ograniczona, a o kolejności przyjęć decyduje kolejność nadsyłania formularzy rejestracyjnych. W przypadku rezygnacji, o przyjęciu kolejnych Studentów decyduje kolejność miejsc z listy rezerwowej stworzonej podczas rejestracji.

Skontaktuj się z nami!

Elżbieta Kuryś

+48 508 403 197
mud@fumed.pl
pl. gen. J. Hallera 1,90-647 Łódź

© Fundacja dla Uniwersytet Medyczny w Łodzi – wszystkie prawa zastrzeżone