Czym jest MUD?

Medyczny Uniwersytet Dziecięcy to przedsięwzięcie, które ma stwarzać możliwość zdobywania wiedzy, poszerzania horyzontów intelektualnych, rozwijania pasji, w tym chęci do nauki dzieciom z Łodzi i regionu.

Chcielibyśmy zachęcić młodych ludzi (dzieci w wieku 7-12 lat) do: odkrywania i rozwijania swoich zainteresowań oraz pasji naukowych, poszukiwania odpowiedzi na nurtujące pytania a także do zapoznawania się z modelem nauki obowiązującym na wyższej uczelni medycznej.

Studentem MUD może zostać każde dziecko w wieku 7-12 lat, którego opiekun prawny wypełni formularz rejestracyjny oraz po uzyskaniu informacji o przyjęciu, dokona opłaty za zajęcia i ubezpieczenie.

Ilość miejsc na MUD jest ograniczona, a o kolejności przyjęć decyduje kolejność nadsyłania formularzy rejestracyjnych. W przypadku rezygnacji, o przyjęciu kolejnych Studentów decyduje kolejność miejsc z listy rezerwowej stworzonej podczas rejestracji.

 

Ilość miejsc:

45 dla dzieci w wieku 7-9 lat.
45 dla dzieci w wieku 10-12 lat.

Na dodatkowe zajęcia mogą zostać zapisane dzieci, które zostały przyjęte na MUD.


Opiekunowie prawni o wszystkich szczegółowych informacjach będą powiadamiani drogą email.

Zajęcia prowadzone są przez Studentów i Pracowników Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

W ramach Medycznego Uniwersytetu Dziecięcego w Łodzi odbędzie się 8 spotkań: uroczysta inauguracja, 6 zajęć opisanych w zakładce „Tematyka zajęć” i wykład na zakończenie semestru połączony z rozdaniem dyplomów ukończenia MUD.

Zajęcia odbywać się będą w wybrane soboty podane w zakładce „Harmonogram” od 3 marca do 9 czerwca 2018 roku.

Skontaktuj się z nami!

Elżbieta Kuryś

+48 508 403 197
mud@fumed.pl
pl. gen. J. Hallera 1,90-647 Łódź

© Fundacja dla Uniwersytet Medyczny w Łodzi - wszystkie prawa zastrzeżone