Forma zajęć

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów, ćwiczeń i  laboratoriów. Trwają od 45 do 90 minut – czas poszczególnych spotkań, podany jest w harmonogramie.

Zajęcia odbywać się będą w grupach max. 15 osobowych w najlepiej wyposażonych i przyjaznych dla młodych Studentów salach Uniwersytetu Medycznego.

Opiekunowie prawni nie uczestniczą w zajęciach MUD – z wyjątkiem wykładu inauguracyjnego i końcowego.

Dokładne lokalizacje podane będą w Harmonogramie, a przed każdymi zajęciami opiekunowie prawni na swoje skrzynki email otrzymają mapki z instrukcjami dotyczącymi dojazdu.

Uwaga!

Aby zaliczyć semestr i otrzymać Dyplom ukończenia MUD, Student powinien posiadać 60% frekwencję.

Skontaktuj się z nami!

Karolina Staroń

maliodkrywcy@umed.lodz.pl
502 447 574
pl. gen. J. Hallera 1,90-647 Łódź

© Fundacja dla Uniwersytet Medyczny w Łodzi - wszystkie prawa zastrzeżone