Lokalizacja

Zajęcia odbywają się w:

– Centrum Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Pomorska 251

– Instytucie Stomatologii, ul. Pomorska 251

– Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Muszyńskiego 1

Skontaktuj się z nami!

Elżbieta Kuryś

+48 508 403 197
mud@fumed.pl
pl. gen. J. Hallera 1,90-647 Łódź

© Fundacja dla Uniwersytet Medyczny w Łodzi - wszystkie prawa zastrzeżone