Opłaty

Opłata za udział w zajęciach Medycznego Uniwersytetu Dziecięcego wynosi 90 zł za semestr.

 

Skontaktuj się z nami!

Elżbieta Kuryś

+48 508 403 197
mud@fumed.pl
pl. gen. J. Hallera 1,90-647 Łódź

© Fundacja dla Uniwersytet Medyczny w Łodzi - wszystkie prawa zastrzeżone