Tematyka zajęć

Informacje wkrótce

Skontaktuj się z nami!

Karolina Staroń

maliodkrywcy@umed.lodz.pl
502 447 574
pl. gen. J. Hallera 1,90-647 Łódź

© Fundacja dla Uniwersytet Medyczny w Łodzi - wszystkie prawa zastrzeżone